събота, 28 април 2012 г.

Orlin Orlinov downloading model Ilian Nicholas//Орлин Орлинов свалял модела Илиян Никълъс

Orlin Orlinov downloading model Ilian Nicholas

Orlin Orlinov footballer known for his evil nature and his desire to beat people with whom he had a sexual relationship again got sucked in gay scandal. On Site editorial email was received an anonymous letter, which gives the new glastnost sexual thrill of Orlinov. It was a "top model" Ilian Nicholas, who also had a competition and published song.

Unfortunately we were not able to understand more about Ilian, since information about it online too scarce. It is said that he like Orlinov offer sex select audience. Among them were politicians and influential businessmen, and its charges ranged from 1000 to 2500 lev depending on the wishes of clients.

As you will see from the picture below, Orlin Orlinov actually showed interest in Nicholas by Ilian profile on Facebook.

Editors are not committed to the truth of the material.
gay1000.net


Орлин Орлинов свалял модела Илиян Никълъс

Футболистът Орлин Орлинов, известен с лошия си характер и желанието си да бие хората, с които е имал сексуална връзка, отново се забърка в гей скандал. На редакционния имейл на сайта бе получено анонимно писмо, в което се дава гластност на новата сексуална тръпка на Орлинов. Това бил „топ моделът“ Илиян Никълъс, който освен спечелен конкурс имал и издадена песен.

За съжаление не можахме да разберем повече за Илиян, тъй като информацията за него в интернет и твърде оскъдна. Твърди се, че той също както Орлинов, предлагал секс на отбран кръг от хора. Сред тях имало политици и влиятелни бизнесмени, а тарифите му варирали от 1000 до 2500 лв. в зависимост от желанията на клента.

Както ще видите от долната снимка, Орлин Орлинов действително е показал интерес към Илиян Никълъс чрез профила си във Фейсбук.

Редакцията не се ангажира с истинността на материала.
gay1000.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts with Thumbnails

Flamingo ads

Flamingo ads